Arbitrage & mediation

Er is de laatste jaren een duidelijke toename in het aantal recht- en arbitragezaken met betrekking tot conservering en corrosiebescherming. Steeds vaker wordt juridische hulp ingeschakeld bij conflicten over conservering en corrosiebescherming. Partijen realiseren zich vaak niet dat een goede analyse van het probleem en bemiddeling tussen partijen vaak sneller en beduidend goedkoper is dan het volgen van de juridische weg. DCC kan hierin assisteren vanuit haar uitgebreide praktische ervaring en theoretische kennis en kan u adviseren in het nemen van strategische beslissingen in geval van een dreigend conflict. In geval van dreigend conflict kan DCC beide partijen bedienen middels mediation met als doel het voorkomen van een juridische procedure. Klik hier voor meer informatie omtrent arbitrage en mediation.