Conserveringsspecificaties

Een goede en actuele conserveringspecificatie is de essentiële basis voor elk succesvol conserveringsproject. Het vooraf stellen van duidelijke eisen en procedures is belangrijk. DCC heeft een ruime ervaring in het opstellen van “traditionele” specificaties maar ook specificaties voor DBFM projecten (design, build, finance and maintain). DCC kan aannemers assisteren met het opstellen van aanbiedingen in het kader van zogenaamde “vraagspecificaties” (op basis van functionele eisen) zoals deze door de landelijke- en provinciale overheden in de markt worden gezet. Klik hier voor meer informatie omtrent conserveringsspecificaties.