Inspectie

Het verrichten van verftechnische inspecties is één van de hoofdactiviteiten. Verftechnische inspecties kunnen worden verricht namens beheerders, verfleveranciers en aannemers in zowel binnen- als buitenland. Verftechnische inspecties hebben tot doel om te verifiëren of het werk wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vooraf overeengekomen regels en voorwaarden. Ondanks het feit dat kwaliteitscertificering volgens ISO 9000 gemeengoed is geworden in de industrie, leert de ervaring dat onafhankelijke kwaliteitscontrole van groot belang is en een wezenlijke bijdrage levert aan de uiteindelijke kwaliteit van een project.

DCC beschikt over diverse NACE level 3 gecertificeerde coatinginspecteurs. Het uitvoeren van inspecties vergt vakkennis en ervaring, maar vooral communicatievaardigheden. Onze aanpak is altijd oplossingsgericht. DCC heeft ervaring met projecten die onder Norsok M501 worden uitgevoerd alsmede de standaard specificaties van de grote petrochemische bedrijven zoals Total, Shell, ExxonMobil, etc.