Doorharding

Ook de (mate van) doorharding van een verfsysteem is een belangrijke parameter tijdens  inspectie. Indien een verfsysteem onvoldoende is doorgehard, is het verfsysteem doorgaans gevoeliger voor mechanische invloeden zoals krassen, stoten of drukbelasting. In geval van inwendige verfsystemen, zogenaamde “linings”, resulteert onvoldoende doorharding in veel gevallen in extreme schadevormen zoals bijvoorbeeld chemische aantasting (opweken), blaasvorming of verontreiniging van het opgeslagen medium. Dergelijke schadevormen resulteren bijna onherroepelijk in vervanging van de conservering en in extreme gevallen het medium, hetgeen kostbaar en tijdrovend is. DCC beschikt over de kennis, ervaring en geavanceerde apparatuur om de doorharding van het verfsysteem te bepalen en de resultaten op juiste wijze te interpreteren op basis van eisen vermeld in een conserveringsspecificatie of richtlijnen opgesteld door verfleveranciers. Een goede conserveringsspecificatie geeft richting aan o.a. de hoeveelheid uit te voeren metingen, de testmethodiek alsmede goed- en afkeurcriteria. Klik hier voor een overzicht van de meest gangbare testmethodieken aangaande het bepalen van doorharding.