Hechting

Wanneer een verfsysteem niet voldoende hecht aan de ondergrond, zal de conservering haar beschermende of verfraaiende werking verliezen. In de metaalconserveringsbranche wordt een scala aan testmethodieken aangewend om controle uit te voeren op de hechting van te conserveren of verfraaien ondergronden. Testmethodieken ten aanzien van hechting zijn in alle gevallen destructief. Dit betekent dat schade aan het verfsysteem wordt aangebracht. Er zal daarom nagedacht moeten worden over het herstel van dergelijke schade van het verfsysteem. Er zijn verschillende testmethodieken die worden toegepast welke variëren van zogenaamde snijproeven tot “trekproeven”, ook wel “pull-off testen” genoemd. Klik hier voor een overzicht van de meest gangbare testmethodieken aangaande het bepalen van hechting.