Klimatologische omstandigheden

Het is algemeen bekend dat de klimaatcondities waaronder een product wordt aangebracht van doorslaggevend belang zijn voor de uiteindelijke kwaliteit. Het aanbrengen van producten bij lage temperaturen kan er toe leiden dat de droging en doorharding sterk vertragen. Wanneer de ondergrond zich onder het dauwpunt bevindt, zal condensvorming ontstaan als gevolg waarvan het verfsysteem slecht hecht op een ondergrond. Condensvorming is niet altijd zichtbaar wanneer de ondergrondtemperatuur zich slechts weinig boven het dauwpunt bevindt. Voorbeelden van kritieke applicatiemomenten zijn sterke temperatuurvariaties van ondergrond of omringende lucht, barometrische veranderingen, (deels) zonbeschenen oppervlakken, etc. Een dunne gesloten laag onzichtbaar vocht ten tijde van verfapplicatie kan er voor zorgen dat de hechting van het verfsysteem negatief wordt beïnvloed.

Het bepalen van de klimatologische omstandigheden alsmede het interpreteren van de resultaten dient zorgvuldig uitgevoerd te worden. DCC beschikt over de kennis en geavanceerde apparatuur om de klimatologische omstandigheden alsmede oppervlaktetemperatuur te bepalen en de resultaten te interpreteren op basis van eisen vermeld in een conserveringsspecificatie of applicatierichtlijnen opgesteld door verfleveranciers. Klik hier voor een overzicht van de meest gangbare testmethodieken aangaande  klimatologische omstandigheden.