Reinheid

De duurzaamheid van een verfsysteem voor zowel verfraaiing- als conserveringsdoeleinden valt of staat met de beoogde reinheid van de ondergrond. Reinheid wordt verkregen door het uitvoeren van oppervlakte voorbehandel technieken om roest of oude verflagen te verwijderen. Onvoldoende reinheid heeft directe gevolgen voor de beschermende werking en met name de hechting van een conserveringssysteem. Reinheid kan verkregen worden middels diverse technieken. Hierbij kan gedacht worden aan het chemisch voorbehandelen van ondergronden, waterjetten, hand- of mechanisch ontroesten alsmede droog of nat gritstralen. In een goede conserveringsspecificatie staat de vereiste reinheid omschreven door te verwijzen naar een (inter)nationale normering, zoals bijvoorbeeld ISO 8501-1, ISO 8501-2, NACE 1/SSPC-SP5, NACE 2/SSPC-SP10, NACE 3/SSPC-SP6, NACE 4/SSPC-SP7 of NACE WJ-1/SSPC SP WJ-1. DCC beschikt over de kennis en ervaring om de reinheid van ondergronden te bepalen en de resultaten op juiste wijze te interpreteren op basis van eisen vermeld in een conserveringsspecificatie of richtlijnen opgesteld door verfleveranciers.