Ruwheid

De duurzaamheid van een verfsysteem voor zowel verfraaiing- als conserveringsdoeleinden valt of staat met de beoogde ruwheid van de ondergrond. Onvoldoende ruwheid heeft directe gevolgen voor met name de hechting van een conserveringssysteem. Ruwheid kan verkregen worden middels diverse oppervlakte voorbehandel technieken. Echter, diverse technieken produceren weinig tot geen ruwheid, hetgeen weer gevolgen kan hebben voor de keuze van verfsystemen. Ruwheid, ook wel genaamd ankerprofiel, kan beschouwd worden als één van de belangrijkste parameters verband houdende met oppervlakte voorbehandel technieken. Bepaalde verfproducten zijn, voor wat betreft hun hechting op de ondergrond, volledig afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond. Ruwheid kan op diverse manieren gemeten worden, hetgeen vaak een oorzaak van verwarring is. DCC beschikt over de kennis, ervaring en geavanceerde apparatuur om ruwheid (ankerprofiel) voordat een verfsysteem wordt aangebracht te bepalen en de resultaten op juiste wijze te interpreteren op basis van eisen vermeld in een conserveringsspecificatie of richtlijnen opgesteld door verfleveranciers. Klik hier voor een overzicht van de meest gangbare meetmethodieken.