Onderhoudsstrategieën

Het ontwikkelen en implementeren van onderhoudsstrategieën is belangrijk. Vanuit de overheid worden steeds meer en steeds strengere eisen gesteld als het gaat om de veiligheid en de integriteit van installaties. Het is daarom belangrijk om als beheerder van een installatie continu op de hoogte te zijn van de integriteit van de installatie. Bescherming tegen corrosie is hierbij een belangrijk aspect. Het beschikbaar hebben van deze informatie is noodzakelijk om toezichthoudende overheidsinstanties te kunnen overtuigen van het feit dat er sprake is van een geborgd inspectie- en onderhoudsregime. Onderhoudsprogramma’s kunnen worden opgesteld voor de meest uiteenlopende installaties. Denk hierbij aan opslagtanks, (zee)steigers, fabrieken, kerncentrales, bruggen, viaducten, etc. Een goed doordachte onderhoudsstrategie zorgt er voor dat het maximale rendement kan worden gehaald uit het in conservering geïnvesteerde geld zonder dat hierbij onaanvaardbare risico’s worden gelopen.