Mijn naam Jan Plaizier en ben sinds 1 maart 2014 consultant bij Dutch Coating Consultants BV.

Wat er aan vooraf ging.

Na een opleiding tot chemisch analist op het Van ’t Hoff Instituut in Rotterdam en 18 maanden militaire dienst ben ik gaan werken op het analytisch lab van Scado in Zwolle. Na drie jaar ben ik in dienst getreden bij een bekende poedercoater in Utrecht. Ik verzorgde de chemische voorbehandeling van de te coaten materialen en de kwaliteitscontrole van de gecoate producten.

Hierna ben ik bij het Centrum voor Technisch Onderzoek (CTO) van de Nederlandse Spoorwegen gaan werken bij de groep ‘corrosiewering en verftechniek’.

De groep corrosiewering maakte deel uit van de afdeling materiaalkunde en als het werkaanbod op het eigen vakgebied wat minder was werd ik ook ingezet bij het uitvoeren van materiaalkundig schadeonderzoek, stroefheidsmetingen, mechanische beproevingen van kunststoffen e.d. Door mijn chemische achtergrond en ervaring met analytische apparatuur, viscositeitsmetingen e.d. heb ik af en toe ook bij de afdeling tribotechniek gewerkt. Al met al een zeer afwisselende baan dus.

Ik ben tot mei 2012 in dienst van DeltaRail gebleven en af en toe gedetacheerd geweest bij een bekend Rotterdams verftechnisch adviesbureau voor statusinspecties van installaties.

Ik ben bijzonder blij dat ik aan de slag kon gaan bij Dutch Coating Consultants, een kleine, professionele organisatie met zeer gemotiveerde kennisrijke medewerkers!

   

Mijn contactgegevens zijn als volgt:

Telefoon  : 088-1167333

Mobiel  : 06-30843115

E-mail  : jan.plaizier@dccbv.com