Er is een enorme vraag naar NACE gecertificeerde inspecteurs en steeds meer beheerders eisen dat een verfinspecteur een bewijs kan overhandigen waarmee een zekere basiskennis gegarandeerd is. DCC traint (potentiële) verfinspecteurs tot een NACE gecertificeerd inspecteur. Deze trainingen zijn wereldwijd bezien de absolute standaard als het gaat om een erkend vakdiploma. Het aspect dat deze training onderscheidt van de overige programma’s is de zowel theoretische als praktische aanpak. Een veel vernomen “feed back” van cursisten is dan ook dat theorie en praktijk elkaar ontmoeten en daardoor op vele momenten tijdens de training “herkenning” ontstaat.